background

Digi-Vet 3. Uluslararası Ortak Toplantısı Ve Eğitim Aktiviteleri UMSZKİ Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

Digi-Vet 3. Uluslararası Ortak Toplantısı Ve Eğitim Aktiviteleri UMSZKİ Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

“Digital Training in VET” (Dijital Mesleki Eğitim) projesinin üçüncü uluslararası ortak toplantısı ve eğitim aktivitesinin gerçekleştirilmesi amacıyla 6-10 Şubat 2023 tarihlerinde proje ortaklarından Budapeşte Teknik Mesleki Eğitim Merkezi Újpest İki Dilli Teknik Teknik Okulu (UMSZKI) ev sahipliğinde tüm proje ortaklarımız ile Macaristan’ın Budapeşte şehrinde buluşulmuştur.

Toplantıya ev sahipliği yapan UMSZKI kampüsü içinde bulunan İmalat Teknolojileri Departmanı, robotik laboratuvarı ve 3D tarama ve yazıcı laboratuvarı ziyaret edilmiş, eğitim metotları hakkında bilgi alınmış ve proje planı ve projenin ilerleyişi hakkında görüşülmüştür.

8-10 Şubat 2023 tarihlerinde UMSZKI ev sahipliğinde programlanan eğitim faaliyetleri uygulanmıştır. Eğitimin ilk gününde robotik ve yardımcı robotlar hakkında temel bilgiler ve uygulama alanları üzerine UMSZKI öğrencileri tarafından sunum yapılmış ve proje müfredatındaki potansiyel uygulamaları konusunda örneklendirmeler sunulmuştur. Eğitimin ikinci sunumunda, 3D tarama ve modelleme hakkında sunum yapılmış olup, 3D tarama teknolojilerinde bulunan farklı uygulamalar ve avantajlar ile dezavantajlar anlatılmıştır.

İyi uygulama örneklerini yerinde gözlemlemek amacıyla, otomasyon ve robotik alanında dünya çapında isim yapmış “FESTO” firmasının ve “SIEMENS Enerji” firmalarının fabrikalarına ziyaret yapılmıştır.

Eğitim ve saha ziyaretlerinin tamamlanması ile UMSZKİ ev sahipliğinde kapanış resepsiyonu düzenlenmiş ve katılım sertifikaları proje ortaklarına takdim edilmiştir.