background

Proje Hakkında

Proje Hakkında

Projenin amacı, Covid19 gibi kriz durumlarında hem okullarda hem de şirketlerde mesleki eğitimin uzaktan yapılmasının zorunlu hale geldiği durumlara yenilikçi çözüm önermektir. Böylece mesleki eğitimin yüz yüze yapılamadığı durumlarda uzaktan öğretim sırasında öğrencilerin katılımını ve öğrenme motivasyonunu artırmak için bu proje ile yenilikçi bir yöntem geliştirilecektir.

Proje ile geliştirilecek senkronize çevrimiçi mesleki eğitim modeliyle öğrenciler atölye ortamında daha az pratik uygulamalar yapsalar da öğrenmeyi kalıcı hale getireceklerdir. Bu nedenle uygulamalı eğitim süresi kısaltılacak, daha az enerji ve malzeme tüketilecektir. Projede yer alan firmalar, geliştirilecek yöntemi eğitim ve uzaktan onarım – bakım süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.

Sonuç olarak, mesleki öğrencilerin teknik ve dijital becerileri kriz dönemlerinde gelişebilecektir. Proje faaliyetleri sırasında meslek öğretmenlerinin dijital nitelikleri geliştirilecektir. İyi uygulama örnekleri, öneriler, yönergeler ve geliştirilen bir AR eğitim modeli de dahil olmak üzere etkili dijital eğitim yöntemlerini destekleyen yönergeleri özetleyen bir rapor oluşturulacaktır.

Akıcı teknolojilerle kullanıma uygun dijital içerik oluşturmak için teknik becerilerin geliştirilmesine kadar genel dijital öğrenme önerisi ve kılavuzluğu sağlayan bir dizi eğitim modülü üretilecektir. Bu çalışma aynı zamanda eğitim verilmesini de içerecektir. CNC makinelerinin işletilmesinde eğitim müfredatının sunumunda yenilik yapılmasına yardımcı olmak için dijital içerik oluşturulacaktır. Bu, müfredatın sunumunu daha yenilikçi hale getirecek ve devam eden küresel salgın durumunda, diğer müfredat alanlarındaki benzer gelişmeler için kullanılabilecek bir örnek oluşturacaktır. Proje, geleneksel yüz yüze sınavların yapıldığı senaryolara uyacak şekilde, mesleki eğitimde (VET) standartlaştırılmış dijital öğrenme ortamlarının değerlendirilmesini belirleyen bir çerçeve geliştirecektir. Projenin nihai çıktısı, dijital eğitim içeriği, uygulama videoları, AR uygulamaları ve çevrimiçi değerlendirme araçları dahil olmak üzere AR tabanlı dijital eğitim platformları için öğretim materyali örneği olacaktır.